About Us

HOME locaionAbout Us locaion음악제 연혁

음악제 연혁

제19회 대구현대음악제

페이지 정보

대구국제현대음악제

본문

-장소대구 수성아트피아 무학홀/용지홀·
-주제: 1. 콘트라베이스의 현대적 주법(강사:Matthias Bauer)
          2. 음색분석(강사:전상직)
          3. 세계의 작곡가 Work shop(강사: H.Zapf, 홍신주)
          4. 공모 작품에 대한 Work shop(진행:홍신주)
-음악회트롬본리스트 도상표 초청연주회(김광희  5), 진주시립교향악단초청연주회(백병동 4), 김해시립합창단 초청연주회(이애련 6), 첼리스트 Tomoki Tai초청연주회(채경화 6), 더블리스트 Matthias Bauer초청연주회(조인선 6), 앙상블 에끌라(임주섭 6)
TOP