About Us

HOME locaionAbout Us locaion음악제 연혁

음악제 연혁

제14회 대구현대음악제

페이지 정보

대구국제현대음악제

본문

-장소대구학생문화센터 
-주제: 1.작곡가 Gunter Steinke 작품세계
          2.바이올린 연주기법에 대하여(강사: Taishi Haarada)
          3.공모 작품에 대한 Work shop
          4.세계 젊은 작곡가들의 작품에 관한 Work shop
-음악회개막 공연-타악그룹자유” 공연컴퓨터 음악과 영상음악, Airef String Quartet(일본초청연주회초청작곡가의 작품연주(Gunter Steinke 작품들), 공모작품  추천작품 연주회(조우성  10), 위촉작품 연주회(백승우  5), 세계 젊은 작곡가의 (Tamaho Miyake  6),  폐막 퍼포먼스 - 아쟁산조판굿
TOP