About Us

HOME locaionAbout Us locaion음악제 연혁

음악제 연혁

제13회 대구현대음악제

페이지 정보

대구국제현대음악제

본문

-장소대구청소년수련원계명대 동서문화관  대강당
-주제: 1.신입생을 위한 현대음악입문
          2.타악기의 현대연주기법에 대하여 (타악기 앙상블)
          3.일본 작곡가 Jo Kondo  작가론 
          4.공모 작품에 관한 Work Shop
          5.세계 젊은 작곡가들의 작품에 관한 Work Shop
-음악회타악기 앙상블 초청연주회초청작곡가의 작품연주(Jo Kondo 작품들),  세계 젊은 작곡가의 작품 연주회공모 작품 연주회위촉작품 연주회 (박순희  7
TOP